Home   Visie

Visie

Elk kind is rijk en competent. Dit betekent niet dat uw kind alles al kan, maar dat het alle kwaliteiten in huis heeft om zichzelf en de wereld te leren kennen. Kinderopvang Op Maat wil dit avontuur met de kinderen en de ouders aangaan, waarbij uw kind centraal staat.
Om vanuit uw kind te kunnen werken, hebben onze pedagogisch medewerkers oog voor de eigen, unieke wijze waarop uw kind zich ontwikkelt en zullen hem/haar hierin stimuleren en respecteren.

Omdat we ons willen onderscheiden bieden we meer!

 • Als eerste kinderopvangorganisatie in Bergen op Zoom HKZ-gecertificeerd (ISO 9001), dus officieel erkend als kwalitatief hoogwaardige kinderopvang
 • Dagelijks gevarieerd aanbod op het gebied van toneel, koken, dans, kinderyoga, kunst e.d.
 • Samenwerking met sportverenigingen zoals FC Bergen, zwembad De Schelp en atletiekvereniging Spado
 • Zeer goed opgeleid personeel waaraan hoge eisen worden gesteld
 • Het professionele observatiesysteem ‘welbevinden van het kind’
 • Structurele kindbespreking o.l.v. onze pedagoog
 • Grote betrokkenheid met ouder(s)
 • Uitgebreide overdracht naar de basisschool
 • Video Interactie Begeleiding van al onze pedagogisch medewerkers
 • Werken volgens het landelijk pedagogisch kader kinderopvang
 • Jarenlang een zeer goede beoordeling van de GGD West Brabant