Home   Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse Opvang

Tussen schoolse opvang (TSO) is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar, die plaatsvindt tijdens de lunchpauze op school in een groep. Kinderen worden in de TSO begeleid door vrijwilligers, die ondersteund worden door een pedagogisch medewerker van KOM.

Wij creëren een sociaal-emotioneel veilige omgeving voor kinderen. KOM zorgt ervoor dat kinderen in een prettige omgeving kunnen eten en drinken en waarin ze kunnen ontspannen, met oog voor alle kinderen zodat ze zich begrepen en ondersteund voelen.

KOM wil dat kinderen met plezier overblijven.

Hoe verloopt het overblijven

De kinderen krijgen tijdens het overblijven de gelegenheid om rustig te eten en te drinken. Ook krijgen ze voor of na het eten tijd om vrij te spelen. Zowel voor binnen als voor buiten is er spelmateriaal aanwezig. 10 minuten voor aanvang schooltijd wordt alles opgeruimd en worden de kinderen overgedragen aan de leerkrachten.

Eten en drinken

De kinderen dienen zelf hun eten en drinken mee te brengen. (voorkeur in broodtrommel, pakjes drinken of een beker voorzien van naam kind). Het drinken wordt ’s ochtend in de koelkast gezet. Op diverse locaties is melk aanwezig.

De begeleiding

De TSO wordt gedraaid door een vast team vrijwilligers. Zij worden ondersteund door een pedagogisch medewerker van KOM. Het streven is om één overblijfkracht op 10 á 15 kinderen in te zetten. De vrijwilligers werken volgens de visie van KOM.

Aanmelden

KOM verzorgt de TSO op de volgende basisscholen:
• De Kreek
• Palet
• Sancta Maria
• De Noordster
• De Welle
Aanmelden kan via Murlen dienstverlening www.murlendienstverlening.com. Zij regelen de aanmelding en de overblijfvergoeding.