Home   Praktische informatie

Praktische informatie

Openingstijden, brengen en halen

Ons kindercentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van ’s ochtends 06.30 uur tot ’s avonds 18.30 uur. Dit geldt voor alle locaties en groepen vanaf 1 januari 2012.

Eten, drinken en verschonen

Ons kindercentrum zorgt zelf voor luiers, babyvoeding, brood, fruit, melk, sap en dergelijke.
De dagopvang voorziet alleen in standaardproducten. Speciale of afwijkende voeding (bijv. soja, dieetvoeding), dient u zelf mee te geven.
Kinderen, die op de BSO zitten, krijgen tijdens de opvang ook drinken en iets te eten. In de vakanties krijgen de kinderen ook een lunch aangeboden.

Extra sluitingsdagen

Onze opvang is het gehele jaar geopend en kent geen extra sluitingsdagen anders dan de officiële feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, 5 mei eens in de vijf jaar, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag).

Inschrijving en plaatsing

Wanneer u erover denkt om uw kind bij ons in te schrijven, kunt u eerst een kijkje komen nemen. Wij laten graag onze opvang zien en kunnen antwoord geven op al uw vragen.

Als u besluit om uw kind bij ons te plaatsen, dan vult u het aanmeldingsformulier in.  Wij laten wij u zo spoedig mogelijk weten of plaatsing op de door u gewenste dagdelen mogelijk is. Indien directe plaatsing niet mogelijk is, wordt uw kind op de wachtlijst gezet.

Ruilbeleid

U neemt voor uw kind vaste dagen af op ons kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat uw kind niet naar de opvang kan komen bijvoorbeeld wegens ziek zijn. Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik heeft kunnen maken van de opvang ruilen of inhalen op een andere opvangdag. Wanneer het afmelden van een vast dagdeel opvang vooraf* aan ons wordt gemeld, dan wordt dit dagdeel/dagdelen genoteerd op de tegoedkaart van uw kind. Vóór 31 december van het lopende jaar (of voor het bereiken van de 4-jarige resp. 13-jarige leeftijd) kan er een verzoek worden gedaan om het niet genoten dagdeel op een ander moment in te halen. De volledige informatie omtrent het ruilbeleid is op te vragen op onze groepen of in te zien via deze link.
* Vooraf: bij dagopvang, Naschoolse opvang en vakantieopvang BSO uiterlijk 8:00 uur op de dag dat er opvang zou worden afgenomen; bij Voorschoolse opvang uiterlijk 18:00 uur de dag ervoor.

Klachtenregeling

LPS-KOM heeft een interne klachtenprocedure. Het klachtenreglement kunt u opvragen bij de administratie en is te lezen op deze  website onder het kopje kwaliteit en inspectie.

Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang.

Algemene voorwaarden

Op alle dienstverlening van KOM zijn de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang- Dagopvang en buitenschoolse opvang van toepassing. Klik hier om de Algemene Voorwaarden in te zien. Klik hier om de Algemene Voorwaarden in te zien.

Voor het inzien van de registratie van onze kinderopvang en GGD inspectierapporten, verwijzen we naar hetwww.landelijkregisterkinderopvang.nl.