Home   Over ons

Over ons

Kinderopvang Op Maat (KOM) staat voor professionele kinderopvang voor kinderen van 0 jaar tot en met de leeftijd van 12 jaar. KOM biedt dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Het bieden van kwalitatief goede kinderopvang vergt een professionele instelling. KOM werkt voortdurend aan de handhaving en verbetering van die instelling en streeft op alle gebieden naar kwaliteit. Dit geldt zowel voor de locatie waar de kinderen verblijven als voor het personeel.

Om aan de eisen, wensen en verwachtingen van klanten te voldoen heeft KOM een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen in het HKZ-Certificatieschema Kinderopvang (2009). Dit vormt de basis van ons algemeen beleid. Het kwaliteitssysteem is gericht op het voortdurend verbeteren van de organisatie. Hiertoe worden jaarlijks meetbare doelstellingen geformuleerd. De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd middels de beoordeling van het kwaliteitssysteem en getoetst aan de geformuleerde (kwaliteits)doelstellingen.