Home   Oudercommissie

Oudercommissie

De wet Kinderopvang stelt dat elke vestiging van een kinderopvangorganisatie een vertegenwoordiging van de ouders behoort te hebben middels een oudercommissie (OC). De taken en rechten van de oudercommissie zijn wettelijk vastgelegd. Het is een raad van en voor ouders en verzorgers van kinderen die gebruik maken van de kinderopvangvoorzieningen.

Wat doet de Oudercommissie:

De oudercommissie stelt zich ten doel om:

  • de belangen van de kinderen en ouders van het kindercentrum en het gastouderbureau zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  • te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
  • te adviseren ten aanzien van pedagogisch beleid;
  • te adviseren ten aanzien van tarieven;
  • het behartigen van de belangen van de ouders van de kinderopvangorganisatie bij de directie en het bestuur.

Een oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders en/of verzorgers en komt minimaal 6 maal per jaar bijeen. Bij iedere vergadering is de directeur van KOM aanwezig.

KOM heeft een centrale oudercommissie (C.O.C.). Een aantal locaties hebben hun eigen oudercommissie.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de oudercommissie, neem dan contact met ons op via onderstaand e-mail adres.

Graag blijven wij op de hoogte van wat er speelt binnen Kinderopvang Op Maat. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken via e-mail: oudercommissie@komboz.nl