Home   Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf is voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar. Verticale en horizontale groepen
KOM werkt met kleine groepen. We hebben zowel horizontale als verticale groepen. Verticale groepen hebben als voordeel dat jongere en oudere kinderen samen opgroeien. Ook is er zo meer stimulans voor sociale vaardigheden, omdat kinderen leren met elkaars behoeften en mogelijkheden rekening te houden. De taalvaardigheid wordt extra gestimuleerd doordat kinderen taalspelletjes, zoals liedjes, ook boven hun niveau krijgen aangereikt. Bovendien is er in een verticale groep geen sprake van verplichte wisseling van groep en leiding als kinderen ongeveer twee jaar worden. Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar zijn en de pedagogisch medewerkers krijgen de gelegenheid de kinderen goed te leren kennen

In een horizontale groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd. Voordeel hiervan is dat de pedagogisch medewerkers specifieker kunnen ingaan op de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen van een bepaalde leeftijd. Het dagritme in de babygroep is bijvoorbeeld heel flexibel en past bij het ritme van de individuele baby’s, terwijl bij peuters het dagritme juist redelijk vastligt, zodat kinderen weten wat er komen gaat en ze daardoor grip krijgen op het begrip tijd.

Baby’s
Bij onze verticale groepen streven wij naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van baby’s, dreumesen en peuters binnen de groep. KOM besteed veel aandacht aan veilig slapen, zo zijn onze slaapruimtes voorzien van een CO2-meter.Iedere baby heeft zijn eigen vaste eet- en slaapmomenten. KOM hanteert in goed overleg met de ouders het vaste patroon waardoor het kind zich veilig en vertrouwd voelt. De baby’s hebben een overdrachtsschriftje waarin ouders bijzonderheden van thuis kunnen schrijven en de pedagogisch medewerkers bijzonderheden van het kinderdagverblijf.

Activiteiten
Elke dag bij KOM is gezellig en fijn. In de groepen volgen we een vast dagritme. Zo weten de kinderen altijd waar ze aan toe zijn. We toveren een toastje, zingen en knutselen en dan komt papa of mama je ophalen. In onze groepen hebben we voor elke leeftijd uitdagend speelgoed voor binnen en buiten. Kinderen van alle leeftijden leren door te spelen. De kinderen ontwikkelen zich doordat de medewerkers plezierige activiteiten aanbieden en speelruimte creëren.
Bij KOM wordt veel voorgelezen. Het ontwikkelt de taal en de belevingswereld van kinderen. We maken muziek en zingen. Ook sport en spel krijgen veel aandacht. De kinderen kunnen, lekker buiten klimmen, klauteren, fietsen en steppen. Binnen ons kinderdagverblijf is ook ruimte om even niets te doen. Rust is belangrijk.
Elk feest zoals Moederdag, Vaderdag, Sinterklaas of Carnaval wordt bij KOM aangegrepen om iets extra’s te organiseren. Op onze facebookpagina zijn foto’s te zien van welke activiteiten er gedaan zijn. Bij KOM werken we met thema’s. Thema’s als kleuren of geluiden worden op verschillende manieren behandeld waarbij de creativiteit geprikkeld en de emotionele ontwikkeling gestimuleerd wordt.

Ouderparticipatie
Kinder- en ouderparticipatie staat bij KOM hoog op de agenda. KOM houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen en ideeën van zowel de ouders als de kinderen. KOM heeft een actieve oudercommissie die de belangen van de kinderen en de ouders behartigt bij de directie. De commissieleden adviseren ook over de kwaliteit van de opvang.
KOM is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie kinderopvang.

Openingstijden
De kinderen zijn op werkdagen van harte welkom van 06.30 / 7.30 uur tot 18.00 uur / 18.30 uur, behalve op officiële feestdagen.

Kinderen brengen:
van 06.30 / 07.30 uur tot 09.00 uur
van 12.30 uur tot 13.00 uur.

Kinderen halen:
van 12.30 uur tot 13.00 uur
van 17.00 uur tot 18.00 / 18.30 uur.

Aanmelden en plaatsing
Aanmelden kan al tijdens de zwangerschap. U kunt een aanmeldingsformulier downloaden vanaf onze website.
Na inschrijving ontvangt u een bericht van plaatsing op onze aanmeldlijst. Als er een plaats beschikbaar is, kunt u een contract afsluiten.
Een aantal weken voordat uw kind naar onze dagopvang gaat, zien wij u graag voor een kennismakingsbezoek.Tijdens dit bezoek kunt u uw wensen naar voren brengen en kunt u de medewerkers alvast leren kennen. Bij KOM werken wij met vaste mentoren voor de kinderen. Zij is de contactpersoon voor u als ouder.

Financiering
Als uw kinderen naar de opvang gaan, komt u waarschijnlijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.de kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Onze administratie kan u hierover nader informeren. Zie ook: www.toeslagen.nl.

Kennismaking
U bent van harte welkom voor een rondleiding waarbij we u graag ons kinderdagverblijfgroepen laten zien en antwoord geven op al uw vragen over de opvang.
U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met onze administratie.

LPS-KOM,
kantoor: Marslaan 1, 4624 CT Bergen op Zoom
Tel 0164 – 256331
E-mail: komboz@lpsnet.nl

Pedagogisch beleidsplan

Klik hier om het pedagogisch beleidsplan te lezen.