Home   Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Voor  kinderen van 4 tot en met 13 jaar.

KOM heeft veel in huis om kinderen na school een fijne tijd te bezorgen. De buitenschoolse opvang is zeker geen verlengde schooldag. De kinderen worden in een ontspannen en gezellige sfeer ontvangen. Met een glaasje fris of thee in de hand kunnen zij, als ze dat willen, hun verhaal kwijt aan de pedagogisch medewerker en de groep.

Tijdens de schoolweken, zijn de kinderen welkom voor:

*Voorschoolse opvang van 06.30/07.30 tot 08.45 uur

*Naschoolse opvang ma/di/do/vrij van 15.15 tot 18.00/18.30 uur
Op woensdagmiddag (en mogelijk ook voor de onderbouw op vrijdag) van 12.00 tot 13.30 uur, van 12.00 tot 15.30 uur of van 12.00 tot 18.00/18.30 uur

Tijdens schoolvakanties en op andere vrije dagen en/of middagen van Basisscholen De Kreek, Lodijke en De Krabbenkooi is onze buitenschoolse opvang geopend van 06.30 uur tot 18.30 uur. Op officiële feestdagen zijn wij gesloten.

Arrangementen

Bij de BSO werken wij met arrangementen. U kunt kiezen uit:

  • 40 weken: opvang alleen tijdens schoolweken
  • 46 weken: opvang tijdens schoolweken en 6 vakantieweken van 7.30 tot 18.00 uur (naar keuze in te zetten in 6 van de 12 schoolvakantieweken)
  • 52 weken: opvang tijdens schoolweken en de schoolvakantieweken

Het uurtarief behorend bij de arrangementen kunt u zien bij de tarieven. Wij adviseren u om zelf uit te rekenen welk pakket het beste bij uw situatie past. Indien gewenst kunt u ook contact opnemen met onze administratie op 0164-256331 of lpskom@lpsnet.nl. Bent u zich wel bewust van de te ontvangen maandelijkse kinderopvangtoeslag. In de meeste gevallen geldt dat u netto goedkoper uit bent met een 52-wekenarrangement dan met een 46-weken of 40-wekenarrangement vanwege de kinderopvangtoeslag.

Het is overigens altijd mogelijk om extra opvanguren aan te vragen. Deze extra dagen kunt u aanvragen middels het reserveringsformulier Flex BSO, de regels die hierbij gelden staan vermeld op deze formulieren. Deze formulieren zijn te verkrijgen op de groep of te downloaden onderaan de pagina.

Basisgroepen

Op de BSO werken wij met verschillende thema’s / activiteiten in basisgroepen op meerdere locaties. Er zijn verschillende groepen zoals:

–          Sportgroep
–          De creagroep
–          Zwemgroep
–          Onderbouwgroep
–          7+groep

Om dit te kunnen realiseren werkt KOM samen met sportverenigingen en vakdocenten, zoals:
Spado, zwembad De Schelp, tennisvereniging Smash, dansschool Boogiedown, de Kraaijenberg en scouting.

Aanmelding en plaatsing

U kunt een aanmeldingsformulier downloaden vanaf onze website (kopje aanmelden). Na inschrijven ontvangt u een bericht van plaatsing op onze aanmeldlijst. Als er een plaats beschikbaar is, kunt u een contract afsluiten. De (inkomensafhankelijke) kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Onze administratie kan u hierover nader informeren. Zie ook: www.toeslagen.nl.
Twee maanden voorafgaand aan de plaatsing ontvangt u bericht en wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij onze buitenschoolse opvang en worden er afspraken gemaakt met uw kind om te komen oefenen op de buitenschoolse opvang.

LPS-KOM is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie kinderopvang.

Kennismaking

Goed kennismaken gaat niet via een website. U bent daarom van harte welkom voor een rondleiding waarbij we u graag onze buitenschoolse opvang laten zien. Wanneer u nog vragen hebt, kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen met onze administratie (0164-256331).

Voor het inzien van de registratie van onze kinderopvang en GGD inspectierapporten, verwijzen we naar het www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Pedagogisch beleidsplan

Klik hier om het pedagogisch beleidsplan te lezen.