Home   Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden gaat eenvoudig via het aanmeldformulier. Hieronder vindt u de informatie omtrent de plaatsingsprocedure.

Plaatsingsprocedure:

Inschrijving en plaatsing van uw kind worden centraal geregeld door de administratie van ons kantoor.

Inschrijving

Het moment waarop u uw kind aanmeldt, is afhankelijk van de opvangsoort. Voor het kinderdagverblijf kunt u uw kind inschrijven vanaf het moment van de zwangerschap.
Voor de buitenschoolse opvang kunt u uw kind aanmelden vanaf het 3e jaar.

Aanmelden

Wij vragen u het aanmeldingsformulier in te vullen. Hierop kunt u aangeven vanaf wanneer en op welke dagen u opvang nodig heeft.

Plaatsing

Het plaatsen van kinderen binnen de kindercentra gebeurt aan de hand van de beschikbare plaatsen en de gevraagde dagdelen. Wij plaatsen kinderen op volgorde van inschrijfdatum.
Na ontvangst van het door u ingevulde inschrijfformulier bekijken wij uw wensen met de mogelijkheden in de planning. Daarbij houden we rekening met de volgende voorrangsregels:
– Uitbreiding uren geplaatst kind
– Plaatsing broertje en/of zusje

Zodra een plaats beschikbaar komt, ontvangt u schriftelijk een plaatsingsvoorstel. Plaatsingen gaan altijd in de 1e of de 16e van de maand. Deze aanbieding is 2 weken geldig. U bevestigt de plaatsing door de aanbieding ondertekend aan ons retour te sturen. Als u de termijn laat verlopen, gaan wij ervan uit dat u geen gebruik wenst te maken van de aanbieding.

Tussentijdse wijzigingen

Bij de komst van uw kind bij ons worden er met u vaste dag(en/delen) afgesproken. Soms heeft u andere dag(-en) nodig of wilt u uitbreiding van dag(-en), u kunt dit kenbaar maken door dit schriftelijk (per mail) door te geven aan kantoor.

Extra dagen en inhalen dagen

Kinderen kunnen extra dagen afnemen of gemiste dagen achteraf inhalen. Voor inhalen wordt gewerkt met een strippenkaart. Kinderen hebben 1 jaar de tijd om gemiste dagen in overleg in te halen.
Extra dagen kunt u aanvragen middels het reserveringsformulier Flex KDV en Flex BSO, de regels die hierbij gelden staan vermeld op deze formulieren. Deze formulieren zijn te verkrijgen op de groep of te downloaden onderaan de pagina.

Beëindiging plaatsing

De opzegtermijn is 1 maand. De opzegging moet altijd schriftelijk bevestigd worden. Dit kunt u per post of mail indienen.
De plaatsing overeenkomst eindigt zonder dat opzegging is vereist als het kind 4 jaar wordt of naar de middelbare school gaat.

Betaling

Rond de 20e van de maand ontvangt u digitaal een factuur voor de eerstvolgende maand. Wij maken gebruik van automatische incasso. Het bedrag wordt rond de 22e van de maand automatisch geïncasseerd.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat werkende en/of studerende ouders of éénoudergezinnen een forse bijdrage in de kosten kunnen krijgen. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Onze administratie kan u hierover nader informeren of ga naar www.toeslagen.nl.
KOM werkt met tarieven per kalenderjaar. Elk jaar per 1 januari wordt het tarief geïndexeerd.