Home   3+ groep

3+ groep

Onze 3+groep onderdeel van onze dagopvang.

Peuters gaan op zoek naar nieuwe uitdagingen. Binnen onze 3+ groepen willen we de peuter helpen bij het ontdekken van deze nieuwe mogelijkheden. De peuters kunnen met hun leeftijdsgenootjes spelen en het spelmateriaal is specifiek afgestemd op hun behoeften en mogelijkheden.

In onze  3+ groep krijgt Uw kind ook activiteiten aangeboden ter voorbereiding op de basisschool.
De openingstijden van de peutergroep zijn van ’s ochtends 06.30 uur tot ’s middags 18.00/18.30 uur.

Individuele verrijking

Wij richten ons op wat het individuele kind kan en sluiten daarbij aan; elk kind is bijzonder. De brede ontwikkeling van kinderen op sociaal, cultureel en sportief gebied staat centraal. Wij houden rekening met de interesses en het individuele ontwikkelingsniveau van ieder kind en stimuleren de ontwikkeling van de individuele talenten. Daarom brengen wij kinderen in contact met een breed scala aan vaardigheden en activiteiten.
We bieden dans, toneel, peuteryoga, peutergym en muziek.

Overdracht basisschool

We garanderen een warme overdracht tussen onze 3+groep en de school waar de kinderen vervolgens naartoe. Er is samenwerking en afstemming tussen pedagogisch medewerkers  en leerkrachten van de onderbouw van diverse basisscholen in Bergen op Zoom.

Voordelen 3+groep

– Pedagogische opzet is combinatie van opvang, ontwikkeling van talenten van peuters en voorbereiding op de basisschool
– Breed aanbod van individuele en gezamenlijke activiteiten
– Open: maandag tot en met vrijdag
– Kleine groepen: maximaal 16 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers
– huisvesting binnen basisschool, zeer korte lijnen met basisscholen in de buurt

Aanmelden en plaatsing

U kunt een aanmeldingsformulier downloaden vanaf onze website (zie formulieren). Na inschrijving ontvangt u een bericht van plaatsing op onze aanmeldlijst. Als er een plaats beschikbaar is, kunt u een contract afsluiten.

Het is mogelijk dat u in aanmerking kunt komen voor kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. De kinderopvangtoeslag (gedeeltelijk inkomensafhankelijk) kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Onze administratie kan u hierover nader informeren of ga naar www.toeslagen.nl.
Twee maanden voorafgaande aan de plaatsing ontvangt u bericht en wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de peutergroep.

KOM is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie kinderopvang.

Kennismaking

Goed kennismaken kan niet via een website . U bent daarom van harte welkom voor een rondleiding waarbij we u graag ons 3+groep  laten zien en antwoord geven op al uw vragen over de opvang.
U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met onze administratie.

Voor het inzien van de registratie van onze kinderopvang en GGD inspectierapporten, verwijzen we naar het www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Pedagogisch beleidsplan

Klik hier om het pedagogisch beleidsplan te lezen.